ÕHK-VESI

VIVAX soojuspumbad   on õhk-vesi põhimõttel töötavad süsteemid. See disain ei nõua juurdepääsu põhjaveele ega paigaldamiseks suurte maa-alade kasutamist.

Optimaalse lahenduse valikul on oluline arvestada seadme töövahemikuga sõltuvalt välistemperatuurist, mis  VIVAX seadmete puhul   varieerub vahemikus -25°C kuni +43°C.

Küsi tehnilist tuge ja hinnapakkumist:

Tel: +372 6014404

kliimapluss@kliimapluss.ee